Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

03.09.2018r. godz.16.00 sala 310 NSM I St. ul.Paderewskiego 55 Kielce 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia została założona 1 września 2014 r. i mieści się w budynku  przy ul. Paderewskiego 55 w Kielcach. W kwietniu 2015 r. Szkoła Muzyczna I Stopnia uzyskała uprawnienia Szkoły Publicznej.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i twórczy kontakt z muzyką pragną:

 • rozwijać uzdolnienia muzyczne,
 • kształtować wrażliwość estetyczną,
 • poszerzać ogólną edukację,

Działając w oparciu o najlepsze wzorce i doświadczenia dobieramy program nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia i dbamy o najwyższy poziom satysfakcji uczniów i rodziców. Głównym kierunkiem działalności szkoły jest nauczanie gry na instrumentach oraz szeroko pojęte umuzykalnianie dzieci i młodzieży.

 

Obecnie działa w szkole klasa:

 • fortepianu
 • skrzypiec
 • gitary
 • fletu poprzecznego
 • akordeonu
 • perkusji
 • trąbki
 • klarnetu

 

Proponujemy również naukę gry na:

 • instrumentach dętych: puzon, saksofon, obój

Cel jaki sobie stawiamy w naszej pracy to wykształcenie przede wszystkim  twórczych, wrażliwych, inteligentnych i otwartych na świat odbiorców sztuki i animatorów życia kulturalnego. Tym, którzy chcą kontynuować naukę w szkole II-go stopnia stwarzamy warunki profesjonalnego przygotowania do dalszej edukacji muzycznej.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć na lekcjach otwartych, audycjach oraz koncertach okolicznościowych i szkolnych.
Uczeń uczęszcza na zajęcia w szkole na podstawie podpisanej umowy.

 

Opłaty: na rok szkolny 2018/2019

Miesięczna opłata za naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2018/2019 – tzw. „czesne” wynosi 350 zł płatne przez 10 miesięcy w roku. Po przyjęciu ucznia do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, która wynosi 50 zł.

 

Rabaty dla rodzin wielodzietnych

Dla rodzin, które chcą zapisać minimum dwójkę dzieci do szkoły muzycznej, przyznawany jest rabat w opłacie czesnego w wysokości 20% na każde dziecko.